Vigtigt information for patienter

her kan du finde nyttig information

Ventetider

Vi lægger stor vægt på at opretholde en kort ventetid, men denne er vekslende, så ring til os og hør om den aktuelle ventetid. Du kan også se vores aktuelle ventetid på www.sundhed.dk .
HUSK DET GULE SUNDHEDSKORT VED FREMMØDE

Husk inden konsultation

For at bestille tid skal du ringe til klinikken. Vores telefontid er mandag – torsdag fra kl. 09.00 – 12.00.
Hvis du er medlem af den offentlige sygesikringsgruppe 1, kan du først få en tid, når vi har en henvisning fra din egen læge. Hvis du er medlem af den offentlige sygesikringsgruppe 2, er en henvisning fra din egen læge ikke nødvendig.
Vi har aftale med flere sundhedsforsikringer om udførelse af speciallægevurdering. Hvis du ønsker at gøre brug af en sundhedsforsikring, kræver det godkendelse fra forsikringsselskabet.
Du skal medbringe en liste over den medicin, som du tager aktuelt.

Konsultationen

Når du ankommer i Receptionen, bliver du registreret hos sekretæren. Når du kommer ind til neurologen, taler I om din sygdom og dine symptomer. Afhængig af hvad du fejler, vil neurologen undersøge dig. Det kan være, at du skal have noget af tøjet af, og måske skal du ned at ligge på en briks i forbindelse med undersøgelsen.
Hvis neurologen vurderer, at der er behov for det, vil du blive henvist til yderligere undersøgelse, f.eks. blodprøvetagning, røntgen-undersøgelse eller forskellige typer af skanninger.
Når resultatet af disse undersøgelser foreligger, får du tid til en opfølgende konsultation, hvor I taler om resultaterne og lægger en plan for din videre behandling.
Du skal afsætte ca. 30 minutter til den første konsultation.
Inden du forlader Klinikken, får du en ny tid, med mindre neurologen har afsluttet dig.

Udeblivelse

Hvis du udebliver fra en konsultation eller melder afbud mindre end 24 timer inden en konsultation, kan vi opkræve et gebyr på 250 kroner.

Priser

Sygesikring gruppe 1
Hvis du er medlem af den offentlige sikringsgruppe 1 og har en henvisning fra din egen læge eller speciallæge, foregår konsultationen samt eventuel behandling uden egenbetaling.

Overhold din tid

Det er vigtigt, at du møder i Klinikken, så du er klar til konsultationsstart på det aftalte tidspunkt.
På den måde kan neurologen bruge den afsatte tid sammen med netop dig, så du får den bedste behandling.
Kommer du for sent, opstår der forsinkelser til gene for andre patienter. Derfor risikerer du at miste dagens konsultation og blive henvist til at bestille en ny tid, hvis du kommer for sent.

Neurohuset er en speciallægeklinik som tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling af blandt andet følgende neurologiske tilstande: Hovedpine, Muskel-, Rygmarvs- og Nerverelaterede smertetilstande, Epilepsi og Inflammatoriske tilstande.

Vores Klinik har en særlig interesse for Søvnsygdomme, søvnforstyrrelser samt demens.

For at få det mest nøjagtige overblik over tilstanden kan det ofte være nødvendigt at supplere den neurologiske undersøgelse her i Klinikken med forskellige undersøgelser på sygehuset. Det kan f.eks være Blodprøver, CT-skanning, MR-skanning, Ultralydsskanning eller en såkaldt Neurofysiologisk undersøgelse.Mange neurologiske tilstande kræver regelmæssig opfølgning med henblik på det mest optimale behandlingsforløb.

Hvis du har flere sygdomme, som du ønsker at få undersøgt, skal du have én henvisning for hver enkelt sygdom, så vi kan sætte tid af til at se på sygdommene hver især. Du kan i denne sammenhæng naturligvis få to tider i forlængelse af hinanden.

Medarbejdere

Vi ser frem til at tage imod dig og give dig en proffessionel behandling på klinikken

Olga Antropova

Speciallæge i neurologi

Mit navn er Olga.
Sammenlagt har jeg været læge i mere end 25 år. Jeg har specialiseret mig i at undersøge og behandle de neurologiske tilstande.
Frem til 2014 har jeg været ansat som overlæge i Søvn- og Hukommelsesklinikken på Regionshospitalet Viborg.
Blandt mine andre ansættelser er Aarhus- og Aalborg Universitetshospitaler samt Regionshospitalerne i Esbjerg og Vejle.
Jeg vedligeholder min ekspertise ved at gennemføre en række anerkendte danske- og internationale postgraduate uddannelser. Desuden deltager jeg i konferencer og kongresser med fokus på blandt andet Søvnforstyrrelser, Parkinsons sygdom, Epilepsi samt Demens.
Jeg er medlem af følgende organisationer:
Dansk Selskab for Søvnmedicin, Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Neurologisk Organisation samt Lægeforeningen og Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

Majken Pedersen

Majken Pedersen

speciallæge sekretær

Majken har været ansat som lægesekretær i Neurohuset siden januar 2017.
Hun tager imod dig med et smil, når du ankommer til Neurohuset.
Det er også Majken,
du kommer i kontakt med, når du ringer på tlf.nr.: 86 61 11 14 for at bestille tid.

Tilsynsrapport fra Sundhedsstyrelsen

Andet relevant

Kommende ferier og lukkedage

Nyttige links

Hvis du vil klage

Klinikrapport

Her kan du se Neurohuset's seneste klinikrapport

Kommentarrapport

Se den seneste kommentarrapport til Neurohuset